Örménykút Község

Hirdetmények

Szociális tüzelő program - 2020

Örménykút Község Önkormányzata a 2020. évben is meghirdeti a szociális
tüzelő programját.

A pályázati feltételeket tartalmazó hirdetmény:

Szocialis tuzelo program 2020

Hirdetmény az óvodai beíratásról - 2020

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2020. április 20. (hétfő), április 21. (kedd) 7:30 – 17:00 óra között

A beíratás helye:

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája


Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2020/2021-es nevelési évben a 3. életévüket betöltik.


Csabacsűd, 2020. 03. 11.

Kórógyi Angyalka
óvodavezető

A hirdetmény itt letölthető

 

BURSA-2020 A

Örménykút Község Önkormányzata nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2020 A

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás.

BURSA-2020 B

Örménykút Község Önkormányzata nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2020 B

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás.

Hirdetmény - Hársliget Óvoda beiratkozási rendje (2019/2020)

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 25. (csütörtök), április 26. (péntek) 7:30 – 17:00 óra között


A beíratás helyei:

  • Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
  • Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.
  • Örménykút, Tessedik u. 28.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája

Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2019/2020-as nevelési évben a 3. életévüket betöltik.


Csabacsűd, 2019. 03. 25.

Kórógyi Angyalka
Óvodavezető

Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tisztelt Ügyfelünk!

A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.

A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális (vegyes) hulladék helyezhető el.
Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, szelektíven gyűjtendő hulladékot!!!

A zsák megvásárlásának feltételei:

Bővebben ...

Hirdetmény szociális tüzifára történő jelentkezéshez

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 9. napján megtartott ülésén rendeletet alkotott a szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályairól. A rendelet száma: 9/2018. (X.10.)

A rendelet alapján az Önkormányzat a pályázati igény elbírálását követően természetbeni támogatást nyújt szociális célú barnaszén formájában annak a Örménykút településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Örménykút településén élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 91 000,-Ft-ot, egyedülélők esetén a 107 000,-Ft-ot.

A szociális célú barnaszén támogatás iránti pályázati igényt 2018. okt óber 10-én 8 órától 2018. október 31-én 16 óráig a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26.sz. alatt.

A rendelet teljes szövege és a kérelemnyomtatvány a részletes szabályokkal megtekinthető a www.ormenykut.hu honlapon illetve tájékoztatás és kérelemnyomtatvány kérhető a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26. sz. alatt.

Örménykút, 2018. 10. 10.

Szakács Jánosné
polgármester

MFP logo

Korona vírus infók

koronavirus